Meaning of 'rag'

  • ना कापडाचा तुकडा
  • चिंधी
  • फाटलेले
  • विरुन गेलेले कापड
  • भिकारडे वर्तमानपत्र
  • खूप छळणे (विषेशत: नवीन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गातील विद्यार्थी अशी वागणूक देतात)

Related Phrases

  • Rag-baby चिंध्यांची बाहुली
  • To chew the rag 1. चर्चा करणे    2. चर्बितचर्वण करणे
  • Rag-bag 1. घरातील कपडयांचे तुकडे चिंध्या इ गोळा करून भरुन ठेवण्याची पिशवी    2. गोळा करून भरुन ठेवलेल्या चिंध्या

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of rag, rag Meaning, English to Marathi Dictionary, rag Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use