Meaning of 'plan'

  • नकाशा
  • रेषाकृती
  • योजना
  • पूर्वकल्पना

Related Phrases

  • To plan 1. चिंतणे    2. योजणे
  • Emersion efficiency plan या पध्दतीत कामगारास किमान वेतनाची हमी दिलेली असते
  • Ground plan 1. भूचित्र    2. भूयोजना    3. नकाशे
  • Rowan plan अपेक्षित वेळेपेक्षा कमी वेळात काम केल्यास बोनसचा हिशोब करण्याची पद्धत
  • To throw a plan overboard 1. एखादी योजना सोडून देणे    2. योजनेचा त्याग करणे
  • Five-years plan पंचवार्षिक योजना

SynonymsTags: Marathi Meaning of plan, plan Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, plan Marathi Meaning, plan English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use